Ben Architect Antwerpen gezocht? Een ben architect weet alles over het bouwen van BEN-woningen, het vertrekken van een goed geïsoleerde bouwschil, hij kan u tips en advies geven over de energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie… Een BEN Architect ook alles over hernieuwbare bronnen. Belangrijk om weten is ook dat elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, moet voldoen aan de BEN-eisen die vanuit Europa opgelegd zijn. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil voor nieuwbouwwoningen stapsgewijs aangescherpt; van E60 op dit moment tot E30 vanaf 2021, het BEN-niveau.

Op zoek naar een architect of vakman met ervaring in duurzaam bouwen

U wil ecologisch, duurzaam of energiezuinig bouwen of verbouwen en bent op zoek naar een architect of vakman die hier ervaring in heeft? Op de websites van onderstaande Ben Architect Antwerpen vindt u er alvast een aantal terug.

Ben architect Antwerpen vinden

Bouwheren die tuk zijn op een bijna-energieneutrale woning of BEN-woning, kunnen vanaf nu makkelijk een geschikte architect vinden. Daar zorgt www.BEN-architect.be voor, een website ontworpen door de Vlaamse architectenorganisatie NAV met steun van Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom. Architecten kunnen er gratis ontwerpen en foto’s van realisaties opladen.  Een recente enquête geeft aan dat nu al 49% van de kandidaat-bouwers willen bouwen volgens de BEN-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Eén op de 25 – of circa 500 woningen – waarvoor in 2012 een bouwvergunning werd ingediend was al bijna-energieneutraal (BEN). De ontwikkelingen rond de BEN-norm creëerden een groeiende vraag naar een portaalsite voor bouwheren die op zoek zijn naar een BEN-architect en informatie hierover.

Op deze website, ’www.BEN-architect.be’ kunnen alle architecten die in Vlaanderen al BEN-woningen ontwerpen hun projecten opladen. Momenteel staan een tiental projecten online.

Architecten als voorlopers op het vlak van energiezuinigheid

De ontwikkelingen rond de BEN-norm creëerden een groeiende vraag naar een portaalsite voor bouwheren die op zoek zijn naar een BEN-architect en informatie hierover. Op deze website, ’www.BEN-architect.be’ kunnen alle architecten die in Vlaanderen reeds BEN-woningen ontwerpen hun projecten opladen.  Op deze manier kunnen deze voorlopers collega’s enthousiasmeren dat ook te worden.

Momenteel staan een tiental projecten online, maar in maart volgt een communicatiecampagne naar alle Vlaamse architecten. Verwacht wordt dat het aantal projecten op de website daarna snel zal toenemen. Eén op de 25 – of circa 500 woningen – waarvoor in 2012 een bouwvergunning werd ingediend was al bijna-energieneutraal (BEN). Dat deelde het Vlaams Energieagentschap (VEA) mee.

Verstrengingspad van E60 naar E30 tegen 2021

BEN-woningen vertrekken van een goed geïsoleerde bouwschil en verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen.  Elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, moet voldoen aan de BEN-eisen die vanuit Europa opgelegd zijn. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil voor nieuwbouwwoningen stapsgewijs aangescherpt; van E60 op dit moment, naar E50 in 2016, E40 in 2018, E35 in 2020, en tot slot E30 vanaf 2021.

“Reeds vele jaren trekt NAV met het energieconsulentenproject aan de kar om architecten te informeren in het kader van de steeds strengere energie-eisen. Een helpdesk, tal van infosessies en EPB-ateliers en onze kennisdatabank www.meeroverepb.be zijn daarin de speerpunten. Met www.BEN-architect.be breien we daar nu ook voor particulieren een verlengstuk aan”, aldus nog Kati Lamens.

De website Ben architect

“Een recente enquête geeft aan dat nu al 49% van de kandidaat-bouwers willen bouwen volgens de BEN-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Zo’n woning biedt dan ook belangrijke voordelen op het vlak van comfort, milieu, de energiefactuur, premies en belastingen”, zegt NAV-voorzitter Kati Lamens. “Bovendien vervullen architecten al jaren een voortrekkersrol op het vlak van energiezuinigheid. We zagen dan ook snel in welke kansen zo’n website biedt om bouwheren dichter te brengen bij architecten die vandaag al volgens de BEN-normen ontwerpen.”

Minister van Energie Annemie Turtelboom: “Met deze portaalsite willen we ook de Ben Architecten Antwerpen bewust maken van energie vanaf de eerste lijn die ze op papier zetten. De bedoeling is hen te engageren rond energie-efficiëntie en bijna-energieneutraal bouwen.”


Wat is BEN? / 6 voorwaarden

Een BEN-woning of -appartement moet voldoen aan 6 voorwaarden:

1. Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30.

Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt.

2. Het S-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan S31.

Vanaf 2018 spreken we van een ‘S-peil’ of ‘schilpeil’ om de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit te drukken. Het vervangt de K-peileis en de eis op de netto-energiebehoefte. Voor een laag S-peil besteedt u aandacht aan :

 • de luchtdichtheid (een test wordt aanbevolen) ;
 • de verhouding glas-vloeroppervlakte ;
 • de vormefficiëntie (hoe goed de geometrie van de woning aansluit bij de meest compacte vorm, namelijk een bol) ;
 • de isolatie van de schildelen (dak, vloer, muur) ;
 • de invloed van de bouwknopen ;
 • de grootte en oriëntatie van de vensters ;
 • zonnewering tegen oververhitting ;
 • de impact van zonnewinsten ;
 • de aanwezigheid van thermische massa.

Er blijft voldoende keuzevrijheid. U kunt bijvoorbeeld meer glas plaatsen dan energetisch optimaal is en dat compenseren door extra aandacht te besteden aan zonnewering.

3. De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en

poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen.

De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.

In een BEN-wooneenheid mogen de U-waarden maximaal de volgende zijn:

 • daken/buitenmuren/vloeren: max. 0,24 W/m²K
 • vensters (raamprofiel + beglazing): max. 1,50 W/m²K
 • glas: max. 1,1 W/m²K – deuren en poorten: max. 2 W/m²K

 

4. Het risico op oververhitting is beperkt

In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh.

5. Verplichte ventilatievoorzieningen

Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

6. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

Om aan deze eis te voldoen

1. kan je ofwel kiezen uit 6 volgende mogelijkheden:

 

 • Een zonneboiler (om warm water te produceren) met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
 • Een fotovoltaïsche installatie (voor de opwekking van elektriciteit) die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.
 • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
 • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
 • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
 • Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

2. Ofwel produceer je 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte door één of meer van bovenstaande mogelijkheden met elkaar te combineren. bewakingscamera antwerpen


 Natuzzi zetels Antwerpen

Bij Torrekens Wonen vind je zit- en leefruimtes om zalig in weg te dromen.Je bent op zoek naar landelijke of moderne woontrends, romantisch of gewoon gezellig om nog meer warmte in je woning te creëren. Je wil kennismaken met nieuwe trends, hippe meubelstukken en sfeervolle decoratie zoals de meubellijn of het servies van Pascale Naessens? Torrekens Wonen herbergt het allemaal. Je ontdekt er trendy woonaccessoires, knappe sfeermakers en hippe extra’s. De merken die wij je aanbieden zullen je steeds opnieuw verrassen. Ze blinken uit in sfeer en gezelligheid. Ontdek snel onze  zitmeubels Antwerpen.